Priser………..

Vår timepris er for tiden Kr. 620 + mva.

Garanti/Reklamasjon: Hvis utstyret er innlevert innenfor garantitiden eller reklamasjonsfristen (normalt 2 år), vil feilen, hvis den skyldes en mangel, bli dekket av importør. Hvis feilen ikke skyldes en mangel, men en brukerfeil, støt, slitasje, vann, sand etc., må eier bekoste reparasjonen selv.
Vi vil da sende et skriftlig prisoverslag på totale omkostninger. Eier må selv betale for denne undersøkelsen hvis reparasjon ikke ønskes utført.

Vanlig reparasjon:

Normalt vil vi utføre en reparasjon innenfor den kostnadsrammen som vi mener er forsvarlig. Denne grensen vil normalt ligge på ca.1/3 til 1/2 av produktets, eller tilsvarende produkts utsalgspris


Prisoverslag:
Hvis det ønskes prisoverslag, må eier selv betale for denne undersøkelsen. Vi vil da sende et skriftlig prisoverslag over hva som må gjøres. Prisoverslag gis med en margin på +/- 15 %
Dersom
prisoverslag er gitt, og kunden ikke ønsker å utføre reparasjonen, belaster vi for forundersøkelsen og returnerer utstyret i den stand det er, og som var nødvendig for at vi kunne gi en pris på reparasjon.

Hvis utstyret ønskes montert, vil medgått tid for demontering og montering bli belastet.
Hvis utstyret ønskes skrotet, belastes kun forundersøkelsen.

(Alle prisoverslag gis med forbehold om at det kan dukke opp andre feil som kun er synlige ved videre demontering av utstyret. Hvis arbeidet er betydelig mer omfattende enn først antatt, og / eller at dyre deler må skiftes, forbeholder vi oss retten til å sende et nytt prisoverslag).

Vi gjør oppmerksom på at et prisoverslag alltid vil fordyre en reparasjon. Oppgi heller en maks. pris du ønsker å betale, så prøver jeg å holde meg innen den.

 

For gamle kamera, fremvisere etc. som det ikke lenger finnes deler til, kan vi normalt ikke gi noen forhåndspris.
Det samme gjelder for utstyr som er ukjent for oss.

Priser for prisoverslag: For tiden belastes kr. 200 (+eventuelle porto omk.) + MVA.
Det gjelder andre priser hvis utstyr blir videresendt til andre verksteder.


Pris for å fjerne knuste og fastsatte filtre: Kr. 240+MVA.
(Normalt har vi rimelige brukte filtre. 1/3 til 1/2 pris).


Pris for rens av bildebrikke:  Kr. 5-600 + mva. (omfatter en generell utvendig rens av kamera og objektiv) Lever med oppladet batteri. Normalt "på dagen" service.

                                                                                                                             Back to main page       Tilbake til toppen

Copyright © 2001 [Kamerateknikk as]. All rights reserved.